Enkele partituren van Eric Feldbusch worden te koop aangeboden bij

New Consonant Music. (Link)

Music Sales Classical. (Link)

Cressendo Music.  (Link)

di-Arrezo. (Link)

Sheetmusicplus. (Link)

aml-cfwb. (Link) tapper ensuite Eric Feldbusch dans le menu recherche

HebraRecords. (Link) tik vervolgens Eric Feldbusch in het zoekmenu

Schott-music. (Link) tapper ensuite Eric Feldbusch dans le menu recherche